Zwroty

Wszystkie produkty można zwrócić do 14 dni od daty otrzymania towaru bez podania przyczyny. Warunkiem uznania,  jest zwrot towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego użytkowania oraz posiadanie dowodu zakupu.

Prawo odstąpieniaa od umowy, dotyczy tylko konsumentów w rozumieniu ustawy.

Klienci, którzy zakupili towar jako osoby prawne, nie podlegają temu prawu.

Zwrotowi nie podlegają produkty marki Hobis, z uwagi na to iż sa to meble realizowane na zamówienie i zgodnie z ustawą towary wykonywane na zamówienie nie podlegają zwrotowi do 14 dni.

 

 

Zwroty prosimy kierować na adres:

Quito Sp. z o.o.
Hażlaska 66
43-400 Cieszyn

 

tel.: 32 445 71 75

infolinia: 801 011 697


Wzór formularza odstapnienia od umowy:

 

 

........…...........................

............................... (miejscowość, data)

(imię i nazwisko)

...................................

(adres)

QUITO Sp. z.o.o
00-682 Warszawa, Hoża 86/410
REGON: 362140982,

NIP: 5482670255, KRS: 0000569600

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z Ustawaz dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)1

odstępuję od umowy…………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................................................................... …..

lub na konto nr ...........................................................................................................................

 

 

 

 

podpis Konsumenta

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie