Przedłużona gwarancja

Mondial Assistance Ubezpieczenia


Już dziś przedłuż gwarancję i ciesz się ochroną swojego sprzętu nawet do 5 lat!

Mondial Assistance jest międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Obecnie zatrudnia 10 000 osób, które porozumiewają się 40 językami. Z usług naszych usług, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. Grupa Mondial Assistance jest częścią Grupy Allianz.

Ubezpieczenie oferujemy Ci w trzech wariantach:

 • Przedłużona Gwarancja

 • Przypadkowe Uszkodzenie i Kradzież

 • Przedłużona Gwarancja+ Przypadkowe Uszkodzenie i Kradzież

Co to jest Przedłużona Gwarancja?

Jest to rozszerzenie standardowo oferowanej gwarancji na nowy produkt. W razie pojawienia się usterki, Mondial Assistance zapewnia dojazd technika w celu dokonania naprawy wraz z pokryciem kosztów jego dojazdu, robocizny oraz ewentualnego transportu produktu z miejsca zamieszkania do autoryzowanego serwisu i z powrotem. W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa z przyczyn technicznych lub gdy koszty naprawy przekraczają sumę ubezpieczenia, Centrum Operacyjne organizuje wymianę urządzenia na nowe.

Ubezpieczenie Przedłużonej Gwarancji  obejmuje:

 • natychmiastową pomoc w przypadku awarii sprzętu po upływie ochrony producenta,

Co to jest Przypadkowe Uszkodzenie i Kradzież?

Jest to inaczej ubezpieczenie casco na twój sprzęt.Swoim zakresem obejmuje szkody powstałe w wyniku przypadkowego uszkodzenia, kradzieży z włamaniem czy rabunku. Twój sprzęt objęty jest ochroną równolegle z gwarancją producenta. W ramach obsługi Mondial Assistance zapewnia naprawę lub wymianę produktu na nowy, wraz z transportem z i pod adres wskazany przez Klienta.

W ramach ubezpieczenia Przedłużonej Gwarancji lub Przypadkowego Uszkodzenia Mondial Assistance gwarantuje:

 • pełną ochronę sprzętu nawet do 5 lat,

 • wymianę uszkodzonego sprzętu na nowy, jeśli naprawa nie będzie możliwa lub będzie ekonomicznie nieuzasadniona,

 • wydanie nowego sprzętu w miejsce skradzionego,

 • możliwość przeniesienia praw do odszkodowania w przypadku odsprzedania ubezpieczonego sprzętu,

 • możliwość rezygnacji z ubezpieczenia do 30 dni od daty wystawienia polisy.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Już dziś przedłuż gwarancję i ciesz się ochroną swojego sprzętu nawet do 5 lat!

Mondial Assistance jest międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Obecnie zatrudnia 10 000 osób, które porozumiewają się 40 językami. Z usług naszych usług, świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. Grupa Mondial Assistance jest częścią Grupy Allianz.

Ubezpieczenie oferujemy Ci w trzech wariantach:

 • Przedłużona Gwarancja

 • Przypadkowe Uszkodzenie i Kradzież

 • Przedłużona Gwarancja+ Przypadkowe Uszkodzenie i Kradzież

 

Zagadnienia ogólne

 

1. Jaki sprzęt można objąć ochroną ubezpieczeniową

 

Ochroną może objąć sprzęt elektroniczny, którego cena zakupu wynosi co najmniej 200 PLN brutto.

 

2. Czy mogę zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej?

 

Tak. Masz na to 30 dni od daty zakupu. Pamiętaj jednak, że zwrot kosztu polisy zostanie pomniejszony o okres, w którym sprzęt był objęty ochroną.

 

3. Ile kosztuje pakiet Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

 

Cena polisy różni się w zależności od sprzętu, rodzaju ochrony jaki wybierzesz, a także od okresu na jaki wykupujesz  ubezpieczenie.

 

4. Jak wygląda obsługa zgłoszenia w razie awarii mojego sprzętu?

 

Po przyjęciu zgłoszenia Centrum Operacyjne rozpoczyna likwidację zgłoszonej szkody.

Jeśli waga uszkodzonego sprzętu nie przekracza 10 kg i nie jest to sprzęt w zabudowie, przynieś go   do wskazanego przez Centrum Operacyjne punktu naprawczego.

Jeśli urządzenie waży więcej niż 10 kg lub jest w zabudowie uzgodnimy dogodny dla Ciebie termin wizyty serwisanta w Twoim domu. W przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa na miejscu, serwisant zabierze sprzęt do serwisu naprawczego.

Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub przekroczy wartość sprzętu - otrzymasz nowy sprzęt.

 

5. Ile czasu trwa rozpatrzenie zgłoszenia?

 

Twoje zgłoszenie rozpatrzymy najszybciej, jak to możliwe. Maksymalny okres to 30 dni.

 

6. Kiedy przysługuje mi wymiana sprzętu na nowy?

 

Nowy sprzęt otrzymasz jeśli naprawa usterki okaże się niemożliwa lub przekroczy wartość użytkowanego sprzętu. Sprzęt otrzymasz bezpłatną przesyłką kurierską, najpóźniej do 30 dni od momentu zgłoszenia szkody.

 

7. Co to jest przedłużona gwarancja?

 

Przedłużona gwarancja to wydłużenie standardowej gwarancji producenta o dodatkowe 1, 2 lub 3 lata. Oznacza to, że nawet po upływie gwarancji producenta masz zapewnioną bezpłatną naprawę lub wymianę na nowy w razie awarii Twojego sprzętu.

 

8. Ile najdłużej może trwać gwarancja na sprzęt?

 

Nawet do 5 lat. Najczęściej producenci dają 2 lata swojej gwarancji, a u nas możesz przedłużyć ochronę nawet o dodatkowe 3 lata.

 

9. Co zrobić, gdy mój sprzęt został skradziony?

 

Przede wszystkim zgłoś kradzież na Policji. Następnie zadzwoń do Centrum Operacyjnego pod numer22 563 11 50, aby zgłosić szkodę. Pamiętaj, że zgłoszenie musi nastąpić w  terminie 2 dni roboczych od kradzieży lub rabunku.

W trakcie rozmowy z Centrum Operacyjnym zostaniesz poproszony o podanie kilku niezbędnych danych (Twoje imię i nazwisko, numer polisy, numer seryjny sprzętu, Twój adres).

Zgłoszenia możesz dokonać również drogą mailową pisząc pod adresassistance@mondial-assistance.pl. Pamiętaj, aby wpisać dane sprzętu, numer polisy a także dane kontaktowe, tak aby Centrum Operacyjne mogło się z Tobą skontaktować.

 

10. Komu mam zgłosić awarię sprzętu w ramach przedłużonej gwarancji?

 

Jeśli minął okres gwarancji producenta i chcesz zgłosić awarię w ramach przedłużonej gwarancji, zadzwoń do Centrum Operacyjnego pod numer22 563 11 50. Pamiętaj, że zgłoszenie musi nastąpić w  terminie 5 dni roboczych od zauważenia usterki.

W trakcie rozmowy z Centrum Operacyjnym zostaniesz poproszony o podanie kilku niezbędnych danych (Twoje imię i nazwisko, numer polisy,  numer seryjny sprzętu, Twój adres).

Zgłoszenia możesz dokonać również droga mailową pisząc pod adresassistance@mondial-assistance.pl. Pamiętaj aby wpisać dane sprzętu, numer polisy a także dane kontaktowe, tak aby Centrum Operacyjne mogło się z Tobą skontaktować.

 

11. Co to jest ochrona od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży?

 

Wykupując ochronę w wariancie "przypadkowe uszkodzenie i kradzież" masz pewność, że pomożemy w przypadku wystąpienia nieumyślnego uszkodzenia sprzętu, kradzieży, rabunku, wandalizmu lub skutków przepięcia prądu.

Pomoc obejmuje naprawę sprzętu lub wymianę na nowy, jeśli naprawa jest niemożliwa lub przekracza wartość sprzętu.

 

12. Ile najdłużej może trwać ochrona od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży?

 

Ubezpieczenie od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży możesz wykupić na 1, 2, 3, 4 lub 5 lat.
W przypadku małego AGD ochrona od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży może trwać jedynie 1 rok.  Ubezpieczenie będzie obowiązywało od momentu aktywacji.

 

13. Czym różni się wariant "przedłużona gwarancja" od wariantu "przypadkowe uszkodzenie i kradzież"

 

Przedłużona gwarancja to wydłużenie standardowej gwarancji producenta o dodatkowe 1, 2 lub 3 lata. Przedłużona gwarancja chroni Twój sprzęt od wad ukrytych i awarii w okresie, gdy standardowa gwarancja już wygasła, i producent przestaje brać odpowiedzialność za urządzenie.

Ochrona od przypadkowego uszkodzenia i kradzieży zaczyna działać już po zakupie urządzenia. Dzięki niej bezpłatnie naprawisz sprzęt lub dostaniesz nowy, także gdy sam przypadkowo uszkodzisz sprzęt lub gdy twój sprzęt zostanie skradziony podczas włamania.

Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie